Praktijkinfo

De praktijk is gesloten voor nieuwe patienten

Medewerkers Huisartsenpraktijk R.G. Tuinman/Berends te Zuidlaren : 
R.G. Tuinman, huisarts (op ma ,wo.en vrij.)
G.A.Berends,huisarts (op di.,do en vrij.)
M. Tuinman, praktijkverpleegkundige
M. Penninga, praktijkondersteuner GGZ
W.Dijk, praktijkondersteuner Astma/COPD
S.M. Gerôt, assistente  
J.Popken, assistente 
   

Op maandagmiddag en woensdag de hele dag is Marjan Penninga werkzaam als praktijkondersteuner G.G.Z.
Tijdens haar spreekuur ondersteunt ze de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psycho-sociale problemen.

Dondermiddag werkt Mw.W.Dijk , dan is er een spreekuur voor patienten met Astma of COPD

Marian Tuinman doet,naast andere
werkzaamheden, tevens praktijkverpleegkundige spreekuur.
Iedere ma-,di- en woensdagochtend is er een verpleegkundig spreekuur
(oa voor diabetespatienten en cardiovasculair risicomagement).
Tevens kunt u bij haar terecht voor incidentele dingen als bloeddruk
meten, injecies, wratten etc

De praktijk is geopend van 8.00 - 17.00 uur.
Bellen voor een afspraak of voor een visite graag voor 10.00 uur.
Tel: 050-4092100

Tussen 12.00 uur en 13.15 uur is de praktijk alleen te bereiken voor spoedgevallen.
Als u ons belt krijgt u een keuzemenu, indien u geen keuze maakt wordt u doorverbonden met de assistente.
Voor spoed kies optie 1 uit het keuzemenu.

Voor dringende consulten of dringende visites kunt u altijd terecht; graag wel van te voren even bellen.  

Voor uitslagen van onderzoeken kunt u bellen 's middags tussen 14.00 - 15.00 uur.
Heeft u vragen voor de arts, die telefonisch kunnen, dan kunt u dat overleggen met de assistente.  

Het wrattenspreekuur is op donderdagochtend.

Buiten kantooruren kunt u bellen met de Centrale Doktersdienst Groningen; tel.0900-9229. http://www.doktersdienstgroningen.nl/

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts
Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

inloggen